Forsiden   Historie    Bussene    Reiseinformasjon    Kontakt    Om oss

Generelle reisebetingelser

 

BESTILLING – AVBESTILLING

• Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:

  Ved avbestilling mer enn 50 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. deltager.

• Ved avbestilling 49-30 dager før avreise tapes depositum.(kr. 1500,-)

• Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de

nødvendige papirer for å delta på reisen, belastes 100 % av reisens pris.

 

 

ANNULLERING/PRISFORANDRING

Arrangøren har rett til å innstille en reise hvor tilslutningen er for liten. Innbetalt beløp refunderes i så fall fullt ut. Arrangøren har rett til nødvendige programforandringer på grunn av f.eks. uhell og andre uforutsette hendelser/force majeure. Reisens priser er basert på valutakurser og oljepriser pr. 01.02.2016. Ved forandring på 5 % eller mer forbeholdes rett til prisjustering. Det samme gjelder om det inntrer prisforandringer på noen av de ytelser som er inkludert i programmet. Se ellers den enkelte turbeskrivelse om hva som er inkludert i prisen. Forøvrig gjelder alminnelige bestemmelser ifølge lov om pakkereise av 25.8.95.

 

AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM ELLER ANDRE ÅRSAKER.

Den reisende bør/må ha tegnet avbruddsforsikring gjennom eget forsikringsselskap!

 

 

REISEFORSIKRING

Trygdesystemet fungerer bra mellom de nordiske land, men av erfaring anbefaler vi likevel våre passasjerer å tegne reiseforsikring for alle reiser.  Forsikring som dekker både avbrudd, sykdom, ulykke, reisegods og hjemreise. NB! Vi kan ikke tegne reiseforsikring for personer som er 70 år eller eldre!

 

VALUTA

Med innføring av Euro i mange Europeiske land kan du nå kjøpe Euro før avreise og dermed slippe vekslegebyrer. Er du i tvil om dette kan din bank hjelpe deg. Ellers bør man ikke ha store sedler med, i de forskjellige valutaer. Bruk av bank kort, anbefales også.

 

OVERNATTING PÅ BÅT FØRSTE NATT

 Vi anbefaler å pakke en liten reiseveske med nødvendig innhold. Stor koffert står i bussen under overfart.

 

HOTELL/ENKELTROM

Alle priser er basert på dobbeltrom. På de fleste reiser er det mulig å oppnå noen få enkeltrom. Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for enkeltromstillegg. Enkelt - lugar på båt er inkludert i enkeltroms pris.

NB!

 

  • HUSK GYLDIG PASS!

  • Ved påstigning Gardermoen vil bussen være parkert på nedre plan ca. en halv time etter landing.

  • For reisende med tog, bussen kommer til Sentralbanestasjonen (eller etter avtale) ca. kl. 10.30 - 11.00.)

  • Buss til ekstra arrangementer er inkludert i prisen.

  • Angi på ved innbetaling ditt reisemål og dato.

  • Betaling skal være oss i hende 30 dager før avreise til: ( betalingsopplysning sendes av oss )

  • Betaling av reisen med kredittkort, for å få reiseforsikring, hver person blir belastet med et gebyr pålydende kr. 300.-

  • Sparebank 1 Nord - Norge. Kontonr.: 4750 40 39672

 

 

Innstilling av reise

Skal en reise utføres må det være minimum 25 personer. Disse må være påmeldt 1- 1/2 mnd. før avreisedato. Dette på grunn av avbestillingsfrister for fly, hotell og ferger.

NB! Meld dere på i god tid!!!!

 

Flybilletter

NB! Flybilletter for våre reiser kan ikke endres til andre datoer eller refunderes!

 

Reisende med SAS/Norwegian

Alle får tilsendt billettene, husk å ha med gyldig legitimasjon, ved innsjekking.

 

 

Betaling

Opplys ved bestilling om betaling skal skje gjennom bank eller postgiro. Ved påtegning betales kr 2000,- som depositum, dette trekkes fra ved betaling av det resterende beløp som skal være oss i hende 30 dager før avreisen.

 

Trygdeverkets blankett E111:

Ved midlertidig opphold i annet EØS-land har du ved øyeblikkelig behov for hjelp, rett til medisinsk behandling lik landets egne borgere. Skjemaet attesteres av Trygdekontoret. Vi gjør oppmerksom på at Blankett E111 ikke er en reiseforsikring, men dekker kun medisinsk behandling på offentlig sykehus.

 

Pass

Mars 2001 trådte Schengenavtalen i kraft. Det betyr at man kan reise uten pass i Norden og de fleste EU-landene. Passet er imidlertid eneste gyldig legitimasjon utenfor Norden, og bør tas med. NB! Sjekk om passet er gyldig! ( må være gyldig 6 mnd. etter hjemkomst!)Gjelder reise til Russland.

 

Klager

Såfremt en deltaker mener å ha grunn til å klage over gjennomføringen, må det fremsettes først til reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Eventuell reklamasjon som ellers ønskes behandlet, må være innsendt skriftlig senest 14 dager etter turens slutt.

 

NB!

For turer hvor vi benytter ferge:  Oppgi fødselsdato/år/nasjonalitet  ved påmelding!

 

NB!
Med forbehold om trykkfeil i programmet.

 

NB: VED FLYREISE:

REGLER FOR HÅNDBAGASJE FRA 6. NOVEMBER 2006

EU-Kommisjonen har vedtatt en ny forordning om håndbagasje på fly. Den innebærer betydelige begrensninger i hva reisende kan ha med seg av flytende væske gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassene. Forordningen tredde i kraft allerede 6. november 2006 i hele EU- og EØS-området og Sveits, og dermed også i Norge. Det betyr at du som SAS/Norwegian, passasjer blir berørt av de nye bestemmelsene, som vil bli håndhevet strengt av flyplassmyndighetene. Alle flyavganger, uansett flyselskapets nasjonalitet, fra lufthavner innenfor EU/EØS-området og Sveits, vil uten unntak bli omfattet av det nye regelverket. I det følgende gir SAS/Norwegian svar på de vanligste spørsmålene i forbindelse med den nye forordningen, som kun berører håndbagasje. Vi anbefaler deg å lese det nøye.

 

NB: Norwegian har nye regler for håndbagasje!

Den må ikke være større enn at man kan legge den under sete foran, og må veie maks 10 kilo!

NB! Ved påmelding, opplys deres hele og fulle navn, det samme som står i deres pass!


OBS!!!!

For alle turer som vi benytter fly:
Vi har avbestillingsfrist hos flyselskapene 1,1/2 måned før avreise, så tenker du på å bestille en reise hos oss, håper vi på å få din bestilling i god tid før avreise!

 

 

TOLLREGLER:

Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt. kombinasjoner:

A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus

A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus

A3) 5 liter øl

Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk

Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

 

Alkohol- og tobakkskvote for reisende til Norge

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet.

Alkohol- og tobakkskvoten må være innenfor verdigrensen  .

Alkohol- og tobakkskvote

Kvoter for alkohol og tobakk

Varetype Mengde

Brennevin/sprit/likør o.l. over 22 % til og med 60% 1 liter

Vin o.l. over 2,5 % til og med 22 % 1,5 liter

Øl over 2,5 % (også sterkøl),

eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 % 2 liter

Sigaretter eller annen tobakk (for eksempel snus) 200 stk sigaretter eller 250 gram annen tobakk,

eller 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 % t.o.m. 22 %.

Sigarettpapir 200 stk

Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

Fra 1. juli 2014 ble det en endring i de toll- og avgiftsfrie kvotene:

Hvis du ikke benytter tobakkskvoten kan du ha med deg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra.

Det er kun anledning til å bytte hele tobakkskvoten med alkohol.

Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk.

Eksempler på avgiftsfrie kvoter

Eksempler uten tobakk:

 

1 liter brennevin, 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).

________________________________________

 

4,5 liter vin (6 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).

________________________________________

6,5 liter øl (19 x 0,33)

Eksempler med tobakk

 

1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)

+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

________________________________________

 

3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)

+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

________________________________________

5 liter øl (15 x 0,33)

+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

NB!
Alle tollvarer skal bæres av den enkelte i land. (I Oslo)

Copyright © 2020 Albinussen-Reiser ANS. Jernbanegata 66, 8250 Rognan. Tlf: 75690090. All Rights Reserved.